Menu

ETY - JCC - ΣΥΜΦΩΝΙΑ για Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης ΕΤΥΚ - JCC -  Διατήρηση των μισθολογικών κλιμάκων - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ για Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης ΕΤΥΚ – JCC

Διατήρηση των μισθολογικών κλιμάκων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ της Οργάνωσής μας και της Διοίκησης της Εταιρείας, σε σχέση με την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης που έληξε στις 31/12/2020, οι οποίες διεξήχθηκαν σε επίπεδο του Επίτιμου Πρόεδρου της Οργάνωσής μας, συν. Λοΐζου Χατζηκωστή και του Διευθύνοντος Συμβούλου της JCC, κ. Νικόδημου Δαμιανού.

Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι οι προσπάθειες μας είχαν θετική κατάληξη, αφού έχουμε φτάσει σε συμφωνία με την Εταιρεία για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης.

Λόγω του ότι, ο μεγαλομέτοχος της Εταιρείας είναι η Τράπεζα Κύπρου, αναπόφευκτα η συμφωνία στην οποία έχουμε καταλήξει είναι σχεδόν η ίδια με αυτήν που η Οργάνωσή μας υπέγραψε με την Τράπεζα Κύπρου.

Η συμφωνία καλύπτει τα έτη 2021 – 2022 και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ.

Με την ευκαιρία αυτή, διευκρινίζουμε ότι, ανεξάρτητα από τη Συμφωνία μας για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης, η Εταιρεία θα καταβάλει στον κάθε υπάλληλο την ετήσια προσαύξηση του 2021 που δικαιούται με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες.

Με βάση τη νέα συμφωνία διατηρούνται οι υφιστάμενες μισθολογικές κλίμακες που είναι συμφωνημένες με την ΕΤΥΚ, οι οποίες απλώς θα έχουν ενσωματωμένο τον τιμάριθμο (όπως η Κυβέρνηση) και  θα ενισχυθούν με ενδιάμεσες νέες ούτως ώστε να αυξάνουν τις προοπτικές προαγωγής των συναδέλφων.

Πέραν του 33% των Οργανικών θέσεων που ίσχυαν/ισχύουν, η Εταιρεία αποδέχθηκε, στην προσπάθεια προσφοράς προς τους συναδέλφους, να καθιερώσει ακόμα μία νέα θέση (Βοηθός Τμηματάρχης) που θα εντάξει ως προαγωγή επιπρόσθετα μέλη του προσωπικού και αυτό στην ουσία αυξάνει τις θέσεις προαγωγής πέραν του 33%.

Η νέα θέση (Βοηθός Τμηματάρχης) είναι ασφαλώς πιο πάνω από την υφιστάμενη Ειδική Κλίμακα.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, η εργοδοτική εισφορά στο Ταμείο Προνοίας, διατηρείται ως έχει στο 9%.

Για πρώτη φορά, καθιερώνεται Άδεια Άνευ Απολαβών που θα δικαιούται κάθε συνάδελφος για σκοπούς εκπαίδευσης ή και λόγω ασθένειας συγγενικών προσώπων, με ορούς παραχώρησης της αδείας που θα συμφωνηθούν μεταξύ της Εταιρεία και της ΕΤΥΚ.

Εντός του 2022 θα συζητηθεί το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, με στόχο την καθιέρωση/ενίσχυση της αντικειμενικότητας, την αξιοκρατία και φυσικά τη διαφάνεια. Τα πιο πάνω ήταν πάντοτε στους στόχους της ΕΤΥΚ.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν στην Κωδικοποίηση των Συμφωνιών που ισχύουν μέχρι σήμερα σε ένα ενιαίο έγγραφο, γεγονός που θα διευκολύνει πολύ, τόσο την ίδια την Οργάνωσή μας, όσο και την Εταιρεία, αλλά και τον κάθε συνάδελφο ξεχωριστά.

Με βάση το Άρθρο 11 της Σύμβασης, οι δύο πλευρές έχουν το δικαίωμα με τη λήξη της παρούσας συμφωνίας (2022) να υποβάλουν αιτήματα από 01/01/2023, για τροποποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών.

Επίσης, η σύμβαση προβλέπει ότι το θέμα των εισφορών στο Ταμείο Υγείας θα συζητηθεί το 2023, αφού ληφθεί υπ΄ όψιν η πορεία του ΓΕΣΥ.

Μια μεγάλη καινοτομία που εισάγεται με τη νέα συμφωνία, είναι η καθιέρωση από το 2022 νέου τρόπου καταβολής της ετήσιας προσαύξησης.

Το 75% θα καταβάλλεται άμεσα σε ΟΛΟ το προσωπικό, με βάση τις μισθολογικές κλίμακες και το υπόλοιπο 25% θα καταβάλλεται έμμεσα, σε συνδυασμό με τις αξιολογήσεις του κάθε υπαλλήλου.

Πρέπει να τονισθεί ότι, για την καταβολή του 25% της  ετήσιας προσαύξησης, θα πρέπει να συμφωνηθούν κανόνες και διαδικασίες μεταξύ ΕΤΥΚ και Εταιρείας, με στόχο τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας αλλά και της διαφάνειας.

Επίσης, θα πρέπει, βάσει της νέας συμφωνίας, να συσταθεί πενταμελής Επιτροπή, με τα δύο μέλη της να ορίζονται από την ΕΤΥΚ, η οποία θα αποφασίζει για την καταβολή του 25%.

Η πρωτότυπη αυτή ρύθμιση αν αξιοποιηθεί σωστά και δίκαια μπορεί να προσφέρει αρκετά προς τους συναδέλφους και την ίδια την Εταιρεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που συνεχίζουν να υφίστανται, τόσο στο χώρο μας όσο και στην οικονομία και στον τόπο μας γενικότερα, η συμφωνία αυτή αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την Οργάνωσή μας, καθώς διασφαλίζει για την επόμενη, κρίσιμη χρονική περίοδο, τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Επ’ ευκαιρία θέλουμε ως ηγεσία της ΕΤΥΚ να τονίσουμε τη θετική και καλοπροαίρετη προσέγγιση που είχαμε καθ᾽ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόδημο Δαμιανού και των συνεργατών του.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Λευκωσία,  5 Νοεμβρίου 2021

Προηγούμενο ETYK - ΚΕΔΙΠΕΣ - Δεν αποδεχόμαστε τους Πλεονασμούς - ΛΗΨΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - Γενικές Συνελεύσεις, Δευτέρα, 8/11/21, στις 15:30
Επόμενο ETYK - ΚΕΔΙΠΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 15:30 - Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ - ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥΣ

Λήψη Αρχείων

Αρχείο