Menu

Κανονισμοί Λειτουργίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Τμήματος Αφυπηρετησάντων

1. ΜΕΛΗ

1.1. Μέλη του τμήματος είναι όλοι όσοι κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής / αποχώρησής τους ήταν μέλη της ΕΤΥΚ και έχουν συμπληρώσει το «έντυπο επικαιροποίησης στοιχείων και ενεργοποίησης της ιδιότητας μέλους».

  

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 Τα μέλη του Τμήματος Αφυπηρετησάντων δικαιούνται:

 2.1. Να μετέχουν προσωπικά στις συνελεύσεις του τμήματος.

2.2. Nα τυγχάνουν της υποστήριξης της ΕΤΥΚ σε περίπτωση που θίγονται τα δικαιώματα που  απέκτησαν από την εργασιακή τους σχέση με τον εργοδότη τους σαν μέλη της ΕΤΥΚ.

2.3. Nα τυγχάνουν οικονομικής βοήθειας από την ΕΤΥΚ σύμφωνα με τα άρθρα 4.6 και 12 του καταστατικού της ΕΤΥΚ.

2.4. Nα συχνάζουν στα εντευκτήρια της ΕΤΥΚ, όπου υπάρχουν.

2.5. Να είναι δικαιούχοι διάφορων προσφορών της ΕΤΥΚ που θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΥΚ για τα μέλη του Τμήματος Αφυπηρετησάντων.

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

3.1. Kάθε μέλος οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των Κανονισμών του Τμήματος και με τις αποφάσεις και εντολές όλων των Διοικητικών Οργάνων του Τμήματος και της ΕΤΥΚ

3.2. Kάθε μέλος οφείλει να καταβάλλει τακτικά την ετήσια συνδρομή του. 

3.3. Να συμπεριφέρεται με τρόπο που να συνάδει με το Καταστατικό της ΕΤΥΚ.

 

4. ΣΚΟΠΟΙ

4.1. Συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελών του σε Παγκύπρια βάση έτσι ώστε να διατηρούνται ισχυροί δεσμοί μεταξύ των ιδίων των μελών αλλά και με την ΕΤΥΚ και τα υπόλοιπα μέλη της.

4.2. Συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αφυπηρετήσαντες και την προστασία και τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

4.3. Η διεκδίκηση και προστασία ωφελημάτων και παροχών που τα μέλη του Τμήματος δικαιούνται λόγω νομοθεσίας και / ή συλλογικών συμβάσεων.

4.4. Διοργάνωση πολιτιστικών / ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, μπορεί να αποφασιστεί η σύσταση και λειτουργία Επιτροπών για το χειρισμό συγκεκριμένων θεμάτων.

 

5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

5.1. Tο τμήμα θα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή η οποία θα διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΥΚ. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής θα είναι τριετής, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΥΚ μπορεί να προβεί σε ανασύστασή της και ενωρίτερα, μερικώς ή και στο σύνολο της, αν το κρίνει αναγκαίο.  

 Η Διοικούσα επιτροπή απαρτίζεται από 15 μέλη τα οποία εκλέγουν μεταξύ τους το Προεδρείο ως ακολούθως

  • Πρόεδρος
  • Γραμματέας
  • Ταμίας
  • 4 Μέλη του Προεδρείου

5.2. Η Διοικούσα Επιτροπή θα συνέρχεται σε τακτική συνεδρία μια φορά τη τριμηνία και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο.

5.3. Το Προεδρείο θα συνέρχεται μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο για αντιμετώπιση τρεχόντων προβλημάτων.

5.4. Όλες οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και του Προεδρείου του Τμήματος θα πρέπει να εγκρίνονται από το Δ.Σ. της ΕΤΥΚ. Για το σκοπό αυτό τα πρακτικά των συνεδριάσεων θα πρέπει να υποβάλλονται προς το Δ.Σ. της ΕΤΥΚ προς επικύρωση.

5.5. Απαρτία στο Προεδρείο θεωρείται όταν παρόντα είναι τέσσερα μέλη, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας. Σε περίπτωση ψηφοφορίας και ισοψηφίας ο Προεδρεύων έχει τη νικώσα ψήφο.

5.6. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ + 1 μέλη δηλαδή σύνολο 8 μέλη, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας.

 

7. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Τμήματος εισφέρουν ετήσια συνδρομή €20, η οποία θα προκαταβάλλεται κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε χρόνο.

 

8. ΓΕΝΙΚΑ

Για σκοπούς λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής και του Προεδρείου, γενικών ή άλλων συνελεύσεων, συνεδριών, πειθαρχικών θεμάτων, διαδικασιών κ.λ.π. εφαρμόζονται οι αντίστοιχες πρόνοιες του καταστατικού της ΕΤΥΚ.


Λήψη αρχείου