Menu

Εγκυκλίοι/Ανακοινώσεις ΤΥ-ΕΤΥΚ

Νεα συνεργασία του ΤΥ-ΕΤΥΚ για εργαστηριακές αναλύσεις

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΟΥΣ
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

 Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του Ταμείου Υγείας της ΕΤΥΚ για πληρέστερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους, το Ταμείο έχει προχωρήσει στη συνομολόγηση συμφωνίας με το κλινικό εργαστήριο Medifos Center of Laboratory Medicine and Molecular Diagnosis Limited με συμφωνημένες τιμές και απευθείας διακανονισμό. Βάση της πιο πάνω συμφωνίας από την 13η Νοεμβρίου 2017 οι συνάδελφοι δεν θα καταβάλλουν κανένα απολύτως ποσό για την διενέργεια των εργαστηριακών τους αναλύσεων.

 Το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων αυξανόταν για το Ταμείο με αλματώδεις ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Το θέμα αυτό είχε απασχολήσει επανειλημμένα τα αρμόδια όργανα του Ταμείου και σε επίπεδο Παγκυπρίων Συνελεύσεων καθώς η επίλυση του προέκυπτε ως επιτακτική ανάγκη. Με τη συμφωνία αυτή οι μεν συνάδελφοι απαλλάσσονται από την επιβάρυνση του 15% του κόστους των εξετάσεων που ίσχυε μέχρι σήμερα, το δε Ταμείο εξοικονομεί ποσοστό πέραν του 20% και η εκτίμηση είναι ότι η συνολική εξοικονόμηση θα ξεπεράσει τις €700.000 ετησίως.

 Ταυτόχρονα διασφαλίζεται στους συναδέλφους μια άριστης ποιότητας εξυπηρέτηση καθώς, τόσο το συμβαλλόμενο εργαστήριο όσο και τα συνεργαζόμενα με αυτό, είναι εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας.

 1.   Διαδικασία

Το μέλος / εξαρτώμενο μπορεί να μεταβαίνει είτε στο συμβαλλόμενο κλινικό εργαστήριο Medifos είτε σε συγκεκριμένα αιμοληπτικά κέντρα είτε σε συγκεκριμένα χημεία / συνεργάτες, με την παραπομπή του θεράποντος γιατρού στο Έντυπο Α και να διενεργεί τις αναλύσεις του χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Μετά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων το μέλος θα μπορεί να τα παραλαμβάνει από το συμβαλλόμενο κέντρο και αν επιθυμεί θα μπορούν επίσης να αποστέλλονται είτε στο μέλος ή / και στο θεράποντα γιατρό και ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιότυπο.

2.   Που μπορεί να γίνει η αιμοληψία

Τα κλινικά εργαστήρια / συνεργάτες και τα αιμοληπτικά κέντρα όπου κάποιο μέλος του Ταμείου μπορεί να μεταβεί για εργαστηριακές αναλύσεις, και για τα οποία έχει διασφαλιστεί η διασπορά πάνω σε παγκύπρια βάση, αναγράφονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται (Παράρτημα Α). Ο κατάλογος είναι επίσης αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Οργάνωσής μας, www.etyk.org.cy, στο σύνδεσμο ΤΥ-ΕΤΥΚ.

3.   Επείγοντα Περιστατικά

Για τα επείγοντα περιστατικά το κλινικό εργαστήριο Medifos θα λειτουργεί στη Λευκωσία υπηρεσία on call σε 24ωρη βάση συμπεριλαμβανομένων και των αργιών στα τηλέφωνα 22760943 / 22751928.

4.   Παιδιατρικά Περιστατικά

Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα συλλογής αίματος από το δάκτυλο με ένα μόνο τσίμπημα χωρίς τη χρήση σύριγγας, μια μέθοδος που προτιμείται από πολλούς, αφού απαλλάσσει τα παιδιά από την ψυχολογική φόρτιση που πιθανόν να δέχονται με την κλασσική μέθοδο λήψης αίματος από φλέβα. Η αιμοληψία από το δάκτυλο προσφέρεται στο Κεντρικό Εργαστήριο στην οδό 28ης Οκτωβρίου 8, Έγκωμη, Λευκωσία, μετά από ραντεβού.

5.   Αναλύσεις στο σπίτι ή την εργασία

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η αιμοληψία θα μπορεί να γίνεται στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας κατόπιν συνεννόησης με το ΤΥ-ΕΤΥΚ και με το αντίστοιχο Κλινικό Εργαστήριο.

6.   Αναλύσεις σε Νοσοκομεία ή σε Τμήματα Πρώτων Βοηθειών

Στις περιπτώσεις εσωτερικών ασθενών, δηλαδή για εγχειρήσεις ή θεραπείες σε Νοσοκομεία (δημόσια ή ιδιωτικά) ή Κλινικές οι συνάδελφοι θα αποζημιώνονται για τις εργαστηριακές αναλύσεις που διενεργούνται στα Νοσοκομεία αυτά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, όπως σήμερα. Το ίδιο θα ισχύσει και για επείγοντα περιστατικά και για επισκέψεις σε τμήματα Πρώτων Βοηθειών.

7.   Διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων στα ΜΗ συνεργαζόμενα κλινικά εργαστήρια

Η υφιστάμενη διαδικασία η οποία ακολουθείτο  για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων τερματίζεται. Εάν μέλος / εξαρτώμενο του ΤΥ-ΕΤΥΚ προσέλθει για εργαστηριακές αναλύσεις σε ΜΗ συνεργαζόμενο κλινικό εργαστήριο, τότε θα ισχύσει η εξής διαδικασία:

Θα πρέπει να προσκομιστεί παραπομπή ιατρού στο Έντυπο Α το οποίο θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από εκπρόσωπο του κλινικού εργαστηρίου.

Θα καταβάλλεται στο κλινικό εργαστήριο ολόκληρο το ποσό από το μέλος.

Το κλινικό εργαστήριο θα εκδίδει απόδειξη η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται από το μέλος στο Ταμείο για πληρωμή.

Πάνω στη απόδειξη θα πρέπει να αναγράφονται (από το κλινικό εργαστήριο) οι εργαστηριακές εξετάσεις αναλυτικά με τους ίδιους κωδικούς αριθμούς, «Παράρτημα Β», οι οποίοι ίσχυαν μέχρι σήμερα. Αποδείξεις μη ορθά συμπληρωμένες δε θα καλύπτονται.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το μέλος θα καλύπτεται με βάση τις τιμές του πίνακα που επισυνάπτεται ως «Παράρτημα Β».

Τα πιο πάνω θα έχουν ισχύ από την 13η Νοεμβρίου 2017.

 Σημειώνουμε ότι μέχρι την 12η Νοεμβρίου 2017 θα εφαρμόζεται η υφιστάμενη διαδικασία.

 Από τη Διαχειριστική Επιτροπή

Λευκωσία,  31 Οκτωβρίου 2017

Προηγούμενο Νέα συνεργασία με Φαρμακείο στην Λεμεσό
Επόμενο Υπεύθυνος συλλογής απαιτήσεων Ελληνικής Τράπεζας Επαρχίας Λεμεσού

Λήψη Αρχείων

Αρχείο