Menu

Παγκύπριες Συνελεύσεις ΤΥΕΤΥΚ

11η Παγκύπρια Συνέλευση ΤΥ-ΕΤΥΚ

Συνεχής η προσπάθεια για βελτίωση και επέκταση
 των συνεργασιών με παροχείς υγείας

Πάγιοι στόχοι η πληρέστερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων
και η συγκράτηση του κόστους

Πραγματοποιήθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου 2017, στα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσής μας, οι εργασίες της  11ης Τακτικής Παγκύπριας Συνέλευσης του Ταμείου Υγείας της ΕΤΥΚ. 

Τις εργασίες της συνέλευσης άνοιξε με εναρκτήριο ομιλία του ο Αντιπρόεδρος του Ταμείου συν. Χριστόδουλος Ελισσαίου, ο οποίος προέβηκε σε μία επιγραμματική ανασκόπηση της περιόδου που πέρασε, αναφερόμενος παράλληλα στις προκλήσεις αλλά και στους υπαρκτούς κινδύνους οι οποίοι μας αναγκάζουν να βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση.

Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο Πρόεδρος του ΤΥ-ΕΤΥΚ, συν. Πολύδωρος Πολυδώρου. Ο Πρόεδρος του Ταμείου προέβηκε σε απολογισμό για τα πεπραγμένα του Ταμείου όσον αφορά τις κύριες δραστηριότητες του την περίοδο Σεπτεμβρίου 2016 – Αυγούστου 2017. Επίσης παράθεσε τις προγραμματικές αρχές και τους μελλοντικούς σχεδιασμούς για την επόμενη περίοδο.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στους δύο άξονες πάνω στους οποίους εστιάστηκε η προσπάθεια της Διαχειριστικής Επιτροπής στην υπό αναφορά περίοδο:

·      Στην πληρέστερη εξυπηρέτηση των μελών του Ταμείου και την συγκράτηση του κόστους, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που απολαμβάνουν τα μέλη μας και τα εξαρτώμενά τους

·      Στον κυριότερο πυλώνα της φιλοσοφίας του Ταμείου που είναι η αλληλεγγύη και η όσο το δυνατό μεγαλύτερη στήριξη των συναδέλφων με σοβαρά ή και χρόνια προβλήματα υγείας.

Πάνω στην βάση αυτή, στηρίχθηκαν οι προσπάθειες για βελτίωση των υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και την αναζήτηση νέων με τα Κλινικά Εργαστήρια / Διαγνωστικά Κέντρα / Φαρμακεία / Φυσιοθεραπευτικά Κέντρα, τόσο για την περίοδο που πέρασε, όσο και για τους μελλοντικούς σχεδιασμούς του Ταμείου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Ταμείου αναφέρθηκε στα Σχέδια Εθελούσιας Εξόδου των τραπεζών, τα οποία προέβλεπαν ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συναδέλφων οι οποίοι τα επέλεξαν, καθώς και για τις ενέργειες του Ταμείου προς την κατεύθυνση αυτή.

Ακολούθως αναφορά έγινε στις προσπάθειες για λειτουργική αναβάθμιση του Ταμείου, τόσο σε επίπεδο επικαιροποίησης των εσωτερικών του κανονισμών και διαδικασιών όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικών συστημάτων.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η ανακοίνωση του Πρόεδρου του Ταμείου  για την υπογραφή συμφωνίας αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ του ΤΥ-ΕΤΥΚ και Κλινικού Εργαστηρίου η οποία προνοεί:

1.   Παγκύπρια εξυπηρέτηση των μελών μας

2.   Μηδενικό κόστος για τα μέλη

3.   Εξοικονόμηση πέραν του 20% για το Ταμείο

Κλείνοντας την ομιλία του ο Προέδρος του Ταμείου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσους προσέφεραν στην ίδρυση και στην άνδρωση του ΤΥ-ΕΤΥΚ, το οποίο αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο Υγείας της Κύπρου, και κυρίως στον άνθρωπο που πριν πολλά χρόνια οραματίστηκε και έδωσε μέσα από επίμονους και σκληρούς αγώνες, σάρκα και οστά στο Ταμείο Υγείας της ΕΤΥΚ, τον Επίτιμο Πρόεδρο της συνδικαλιστικής μας Οργάνωσης συν. Λοϊζο Χατζηκωστή.

Στο χαιρετισμό του προς τη συνέλευση ο Γενικός Γραμματέας της ΕΤΥΚ συν. Χρίστος Παναγίδης, τόνισε μεταξύ άλλων την ανεκτίμητη αξία του Ταμείου Υγείας της ΕΤΥΚ καθώς, πέραν την προσφοράς του στον τομέα της υγείας προς τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο διατήρησης της συνοχής των  μελών μας και της εμπέδωσης και ενίσχυσης της συναδελφικής αλληλεγγύης.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΤΥΚ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις διαρκείς, και το τελευταίο διάστημα εντατικοποιημένες, προσπάθειες εργοδοτικών κύκλων για διαχωρισμό και διάσπαση των συναδέλφων και αποδυνάμωση των ενιαίων δεσμών της τραπεζοϋπαλληλικής μας οικογένειας.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΤΥΚ αναφέρθηκε στο τέλος της περιόδου των παγοποιήσεων που προέβλεπαν οι υφιστάμενες συμφωνίες, και στην παραχώρηση στους συναδέλφους των ετησίων προσαυξήσεων, καθώς και στην, μέσα στα πλαίσια των συμφωνιών που συνήψε η Οργάνωσή μας με όλες σχεδόν τις Τράπεζες, αύξηση της εισφοράς του εργοδότη προς το ΤΥ-ΕΤΥΚ από το 2,5% στο 3%, με αντίστοιχη φυσικά αύξηση της εισφοράς του μέλους από το 1,25% στο 1,5%.

Τα πιο πάνω, όπως ανάφερε, θα ενισχύσουν σημαντικά το Ταμείο μας στην προσπάθειά του για προσφορά προς τα μέλη μας, ενώ παράλληλα το ύψος της εισφοράς του εργοδότη, προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το ταμείο μας ενόψει των όποιων εξελίξεων όσον αφορά το Γενικό Σχέδιο Υγείας, του οποίου η εφαρμογή και ο τρόπος λειτουργίας παραμένουν ρευστά και αδιευκρίνιστα. Όσον αφορά το Γε.Σ.Υ, η Οργάνωσή μας παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με το σοβαρό αυτό θέμα, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες που θα επιβάλλει το καλώς νοούμενο συμφέρον των μελών μας και των οικογενειών τους.

Στη συνέχεια η Παγκύπρια Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Δράσης και την Οικονομική Έκθεση της Γενικού Ταμία για την παρελθούσα περίοδο και ακολούθησε συζήτηση.