Menu

Κρατήσεις

Διαδικασία κρατήσεων

Oι διαδικασίες κράτησης δωματίων στο Συγκρότημα ΤΕΤΥΚ έχουν διαμορφωθεί με τρόπο που να διασφαλίζεται η ίση και δίκαιη μεταχείριση των μελών μας, καθώς και η διαφάνεια.

Ορισμένες από τις διαδικασίες εφαρμόζονται μόνο για την Καλοκαιρινή ή τη Χειμερινή περίοδο, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν και τις δύο περιόδους.


1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

1 Μαΐου - 31 Οκτωβρίου


2. TIMEΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Οι χρεώσεις διαμονής και παροχής υπηρεσιών του τρέχοντος έτους, αναγράφονται αναλυτικά στο σύνδεσμο Χρεώσεις.


3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στο Συγκρότημα ΤΕΤΥΚ στο ΦΑΞ 23831747.


4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Για την Καλοκαιρινή περίοδο, όλες οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν διαμονή από 3 βράδια μέχρι 7 βράδια.

Οι μέρες άφιξης/αναχώρησης δεν είναι προκαθορισμένες.

Αιτήσεις για λιγότερα από 3 βράδια διαμονής θα εξετάζονται μόνο στις περιπτώσεις όπου τα διαθέσιμα διαμερίσματα δεν συμπληρώνονται με τις κανονικές αιτήσεις.

Κατά την υπόλοιπη περίοδο οι συνάδελφοι μπορούν να φιλοξενηθούν όσες φορές θέλουν και για απεριόριστη διάρκεια, νοουμένου ότι υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια.


5. ΩΡΕΣ ΑΦΙΞΗΣ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Για να παρέχεται στο προσωπικό του Συγκροτήματος η δυνατότητα καθαρισμού και προετοιμασίας των δωματίων, για να δεχτούν τους επόμενους φιλοξενούμενους, η ώρα άφιξης είναι μετά τις 3.00 μ.μ., ενώ η ώρα αναχώρησης είναι πριν τις 12.00 μ.μ.

Κατά την υπόλοιπη περίοδο μόνο, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Συγκροτήματος μπορεί να διευθετηθεί παράταση των πιο πάνω ωρών, νοουμένου ότι οι κρατήσεις το επιτρέπουν.


6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για την Καλοκαιρινή περίοδο ακολουθείται ειδική διαδικασία, η οποία ανακοινώνεται κάθε φορά μέσω των εγκυκλίων του ΤΕΤΥΚ, οι οποίες βρίσκονται καταχωρημένες στο σύνδεσμο Εγκύκλιοι.

Την υπόλοιπη περίοδο, οι αιτήσεις εγκρίνονται κατά σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων σε συνδυασμό με τις ημερομηνίες και τον αριθμό των αιτούμενων ημερών διαμονής.


7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΟΝΟ)

Κατά την επιβεβαίωση των κρατήσεών τους, οι συνάδελφοι ενημερώνονται για το ποσό της προκαταβολής που πρέπει να καταβάλουν, το οποίο μπορεί να πληρωθεί είτε με κατάθεση στους λογαριασμούς του ΤΕΤΥΚ ΛΤΔ σε όλες τις εμπορικές Τράπεζες, είτε με κατευθείαν χρέωση της πιστωτικής τους κάρτας, πάντα σε συνεννόηση με το Τμήμα Υποδοχής του Συγκροτήματος.


8. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Το ΤΕΤΥΚ παραχωρεί προς τους πολύτεκνους συναδέλφους – μέλη της ΕΤΥΚ ειδική έκπτωση 20% επί του συνολικού κόστους διαμονής τους, νοουμένου πάντοτε ότι προσκομίζουν έγκαιρα προς το Τμήμα Υποδοχής την ταυτότητα πολυτέκνου που κατέχουν.

Οι πολύτεκνοι συνάδελφοι που συνοδεύονται από 4 παιδιά και άνω, δικαιούνται να ενοικιάζουν 2 δωμάτια ταυτοχρόνως. Στην περίπτωση αυτή πέραν από την έκπτωση 20% για το πρώτο δωμάτιο παραχωρείται επιπλέον έκπτωση 50% για το 2ο δωμάτιο.


9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι για διαμονή στο Συγκρότημα είναι όλα τα μέλη της ΕΤΥΚ και οι οικογένειες τους (σύζυγοι και παιδιά). Επίσης στο Συγκρότημα μπορούν να φιλοξενηθούν και πρώην συνάδελφοι μέλη της ΕΤΥΚ καταβάλλοντας τις ίδιες τιμές που ισχύουν και για τα μέλη, πάντοτε νοουμένου ότι υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια για να τους παραχωρηθούν.

Σημ.: To δικαίωμα χρήσης των διαμερισμάτων δεν είναι μεταβιβάσιμο σε άλλο πρόσωπο, δικαιούχο ή μη.


10. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΞΩΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Κατά τη υπόλοιπη περίοδο μόνο, μπορούν να φιλοξενηθούν σε χωριστά δωμάτια και εξωτραπεζικοί που συνοδεύονται από συναδέλφους, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια τα οποία δεν θα στερηθούν οι συνάδελφοι μέλη της ΕΤΥΚ.


11. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Στα στούντιο μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 3 άτομα, ενώ στα διαμερίσματα 1 υπνοδωματίου μπορεί να φιλοξενηθεί οικογένεια μέχρι 5 ατόμων.

Σημείωση : Απαγορεύεται αυστηρά η φιλοξενία στα δωμάτια ατόμων που δεν έχουν δηλωθεί στην αρχική αίτηση για διαμονή στο Συγκρότημα και δεν έχουν εγκριθεί.


12. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τυχόν ακυρώσεις ή αλλαγές σε ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις πρέπει έγκαιρα να υποβάλλονται γραπτώς προς το Συγκρότημα ΤΕΤΥΚ για έγκριση.

Για την Καλοκαιρινή περίοδο για να είναι έγκυρη μια ακύρωση πρέπει να κοινοποιείται στο ΤΕΤΥΚ τουλάχιστον 8 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης, ενώ για την υπόλοιπη περίοδο τουλάχιστον 3 μέρες πριν.

Σημ.: Στις περιπτώσεις ακυρώσεων ή αλλαγών που γίνονται μετά από την πληρωμή της προκαταβολής, θα αποφασίζεται από αρμόδια Υποεπιτροπή για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά το ποσό που πιθανόν να επιστραφεί στον δικαιούχο καθώς και ο τρόπος επιστροφής του.

Σε περιπτώσεις ακυρώσεων που γίνονται καθυστερημένα ή χωρίς καθόλου ειδοποίηση, ή αλλαγών κρατήσεων που γίνονται χωρίς την έγκριση του ΤΕΤΥΚ, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της προκαταβολής μπορεί να μην επιστραφεί.


13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Κατά την άφιξη τους στο Συγκρότημα οι συνάδελφοι (που έχουν κάνει την κράτηση στο όνομα τους) θα πρέπει (αν τους ζητηθεί) να παρουσιάζουν την πολιτική τους ταυτότητα.


14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κατά τη διαμονή τους στο Συγκρότημα οι συνάδελφοι, καθώς και οι οικογένειές τους, πρέπει να τηρούν αυστηρά τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Συγκροτήματος (σύνδεσμος Κανονισμοί Λειτουργίας)

 Λήψη Αίτησης