Menu

Παγκύπρια Συνέδρια ΕΤΥΚ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
του 49ου Παγκυπρίου Συνεδρίου

Μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης όλων των τραπεζοϋπαλλήλων


Πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2017 στο οίκημα της ΕΤΥΚ στη Λευκωσία, το 49ο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης μας. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκε το θέμα της καλλιέργειας αντισυνδικαλιστικού κλίματος από συγκεκριμένους κύκλους, η λήξη της περιόδου παγιοποιήσεων από τις 31 Δεκεμβρίου 2016, οι μονομερείς ενέργειες της Ελληνικής Τράπεζας να υπογράψει συμφωνία με εταιρεία για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και η ανάλυση των τρεχουσών συνθηκών σε κάθε τράπεζα και τον κλάδο γενικότερα. 

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης, συνάδελφος Ανδρέας Παναγιώτου και στη συνέχεια ακολούθησαν οι ομιλίες του Γενικού Γραμματέα της Οργάνωσης, συνάδελφου Χρίστου Παναγίδη και του Επίτιμου Προέδρου συνάδελφου Λοΐζου Χατζηκωστή. 

Στην ομιλία του ο κ. Λοΐζος Χατζηκωστής ανέφερε ότι είναι εμφανής η προσπάθεια που καταβάλλεται, η οποία είναι καλά συντονισμένη και έχει ως στόχο να αποδυναμωθεί η ΕΤΥΚ.  Δεν πρέπει να διαφεύγει σε κανένα και ιδιαίτερα σε αυτούς που μεθοδεύουν τις πιο πάνω κινήσεις, ότι οι τραπεζοϋπάλληλοι αποτελούν ένα μεγάλο, υπολογίσιμο και συμπαγές κομμάτι της κοινωνίας του τόπου. Γι’ αυτό και όσοι καλλιεργούν το αντισυνδικαλιστικό κλίμα θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη την αντίδραση της τραπεζοϋπαλληλικής οικογένειας και τις συνέπειες που αυτή θα έχει. 

Την περίοδο αυτή σημείωσε, θα εκδηλωθούν οι εχθρικές διαθέσεις των εργοδοτών, τώρα που πιστεύουν  ότι έχουν επιλύσει δικά τους εσωτερικά προβλήματα και κάλεσε το σύνολο των στελεχών της Οργάνωσής να διατηρήσει ως κόρη οφθαλμού την αξιοζήλευτη ενότητα και συσπείρωση που ανέκαθεν χαρακτήριζε τα μέλη της ΕΤΥΚ καθώς αυτή αποτελεί τη χρυσή συνταγή για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε τυχόν προκλήσεων. 
Στην ομιλία του ο κ. Χρίστος Παναγίδης τόνισε ότι σήμερα η διατήρηση της εργατικής ειρήνης αποτελεί μια αναγκαιότητα στο χώρο των Τραπεζών, και κάλεσε τις Διοικήσεις όπως επιδεικνύουν σεβασμό προς τις υφιστάμενες συμφωνίες και τους εργασιακούς θεσμούς, καθώς η ΕΤΥΚ είναι αποφασισμένη να διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού και να προασπίσει με κάθε τρόπο την προσήλωση σε αυτούς.   

Σημείωσε, ότι η 31η Δεκεμβρίου του 2016, σηματοδότησε το τέλος των παγιοποιήσεων, όπως προέβλεπε η σχετική πρόνοια των υφιστάμενων συλλογικών συμβάσεων και ήδη συνάδελφοι έχουν λάβει την προβλεπόμενη από τις συμβάσεις ετήσια προσαύξηση. Οι περιπτώσεις των Τραπεζών που μέχρι σήμερα δεν έχουν παραχωρήσει την ετήσια προσαύξηση στο προσωπικό τους, τυγχάνουν ήδη χειρισμού και η Οργάνωσή είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιδειχθεί από τις Διοικήσεις σεβασμός στις συμβατικές και νομικές τους υποχρεώσεις.  

Σχετικά με το θέμα της ανανέωσης των Συλλογικών Συμβάσεων ανέφερε, ότι η ΕΤΥΚ σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να συμφωνήσει την ανανέωση συλλογικών συμβάσεων με τέσσερις συνολικά Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας Κύπρου που είναι η μεγαλύτερη τράπεζα. Το περιεχόμενο των συμφωνιών είναι πολύ ικανοποιητικό και ισοζυγισμένο, και αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία για το συνδικαλιστικό κίνημα αφού έχει επιτευχθεί κάτω από δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.   

Για το πρόβλημα που έχει προκύψει μετά την μονομερή απόφαση της Ελληνικής Τράπεζας να υπογράψει συμφωνία με άλλη εταιρεία για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ανέφερε ότι οι υπαναχωρήσεις από τα συμφωνηθέντα και οι μονομερείς ενέργειες από πλευράς Τράπεζας, οδήγησαν την Οργάνωσή στην απόφαση για λήψη δυναμικών μέτρων. Την Τρίτη 13/6/2017 θα πραγματοποιηθεί προειδοποιητική δίωρη στάση εργασίας.  

Τόνισε την αποφασιστικότητα της Οργάνωσης για κατοχύρωση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των μελών της και ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές ετσιθελικές, μονομερείς αποφάσεις και κάλεσε τη Διοίκηση της Τράπεζας όπως προσέλθει με σύνεση και ωριμότητα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης, προς αποφυγήν κλιμάκωσης των μέτρων και περαιτέρω άσκοπων και επιζήμιων αντιπαραθέσεων.

Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε επίσης και στο ρόλο της ΕΤΥΚ στα τεκταινόμενα στο Συνεργατισμό, ο οποίος πλέον είναι ουσιαστικός, αφού αριθμώντας σήμερα πέραν των 1,000 μελών, η Οργάνωση έχει καταστεί η μεγαλύτερη συντεχνία στο χώρο. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η ΕΤΥΚ, με βάση τις πρόνοιες του κώδικα βιομηχανικών σχέσεων, θα διαπραγματευτεί με τη Διοίκηση της Τράπεζας την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, η οποία έχει λήξει, στη βάση των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί.   

Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίσθηκαν με την έγκριση της οικονομικής έκθεσης της ΕΤΥΚ  και  αποφασίσθηκε η εισφορά στο Απεργιακό Ταμείο.   

Εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα:
«Το 49ο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΤΥΚ, που συνήλθε στις 10 Ιουνίου2017 στη Λευκωσία, αφού συζήτησε το σοβαρό θέμα της ζημιάς που υπέστησαν τα Ταμεία Προνοίας των μελών της Οργάνωσής μας με το κούρεμα καταθέσεων το 2013 και τη σχετική δέσμευση της κυβέρνησης για αποζημίωση μέρους των κεφαλαίων αυτών, αποφάσισε όπως: Καλέσει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, να προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης για κατοχύρωση νομοθετικά της λειτουργίας του σχεδίου αποζημίωσης των κουρεμένων καταθέσεων των ταμείων προνοίας στην Τράπεζα Κύπρου και στην Λαϊκή Τράπεζα στην βάση των όσων καταγράφονται στην επιστολή του Υπουργού Οικονομικών προς τον Πρόεδρο της Βουλής ημερομηνίας23/5/2013. Παράλληλα το Συνέδριο καλεί τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως δώσει την ευκαιρία στην Οργάνωσή μας, που εκπροσωπεί την ομάδα των εργαζομένων που δυστυχώς είχαν την μεγαλύτερη απώλεια από το κούρεμα των Ταμείων Προνοίας (γύρω στο 60% του συνόλου), να εκφράσει και να παραθέσει τις θέσεις και απόψεις της για τον τρόπο ρύθμισης του θέματος και τις λεπτομέρειες του, προτού ληφθούν οριστικές αποφάσεις.»

Τέλος, κατατέθηκαν εισηγητικές ομιλίες από συνέδρους.