Menu

Παγκύπρια Συνέδρια ΕΤΥΚ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι εργασίες του
39ου Παγκύπριου Συνεδρίου


Πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαϊου 2007 στα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσής μας το 39ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΤΥΚ. Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε με εναρκτήριο ομιλία του ο Αντιπρόεδρος της Οργάνωσής μας συν Βλαδήμηρος Προεστός.

Αισθάνοµαι ιδιαίτερη τιµή και χαρά που σας καλωσορίζω στο 39ο Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσής µας, λίγους µήνες µετά την πανηγυρική εκδήλωση µε την ευκαιρία των 50+ χρόνων της ΕΤΥΚ.

Σ’ αυτή τιµήθηκαν οι σκαπανείς της Οργάνωσής µας καθώς και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που συνεχίζουν το έργο τους. Μέσα από αυτή την εκδήλωση δώσαµε την υπό- σχεση ότι όχι µόνο θα διατηρήσουµε ισχυρή την oργάνωσή µας, αλλά θα την ενδυναµώσουµε περαιτέρω. Και αυτό θα γίνει µε το έµπρακτο ενδιαφέρον µας για τα Συνδικαλιστικά δρώµενα και την εµπλοκή νέων προσοντούχων στελεχών που θα ενισχύσουν την Οργάνωσή µας, γιατί οι σηµερινές πραγµατικότητες απαιτούν συνεχή µελετηµένη επαγγελµατική αντιµετώπιση.

Τα τελευταία 20 χρόνια ο αριθµός των συναδέλφων έχει υπερτριπλασιαστεί και έχει δηµιουργήσει µια νέα δυναµική τόσο στο χώρο της εργασίας, όσο και στο χώρο του συνδικαλισµού.

Αυτό το γεγονός οδήγησε την Οργάνωσή µας στη διεξαγωγή σεµιναρίων πάνω σε µια µόνιµη βάση τα τελευταία χρόνια για την εκκόλαψη νέων στελεχών, που θα ενισχύσουν τα διάφορα σώµατα της ΕΤΥΚ για την αντιµετώπιση των νέων εξελίξεων που ήδη κτύπησαν την πόρτα του Τραπεζικού γίγνεσθαι. Επίσης τους τελευταίους µήνες γίναµε µάρτυρες ραγδαίων εξελίξεων στον Τραπεζικό χώρο και µε αυτές τις εξελίξεις που είναι µόνο στην αφετηρία τους, πρέπει να είµαστε σε συνεχή εγρήγορση για την αντιµετώπιση των οποιωνδήποτε πιθανών ανακατατάξεων.

Η Οργάνωσή µας είχε προβλέψει και στείλει τα µηνύµατά της µέσα από εγκυκλίους και άρθρα στον «Τραπεζικό» τόσο προς τους συναδέλφους, όσο και προς την εργοδο- τική πλευρά. Ταυτόχρονα µέσα από τα σεµινάρια είχε δώσει τα ίδια µηνύµατα σε πιο αναλυτική βάση και προσπάθησε να προετοιµάσει τους συναδέλφους για τις επερχόµενες αλλαγές.

Κάποιοι είχαν πάρει τα µηνύµατα και κάποιοι όχι και βρέθηκαν απροετοίµαστοι και εκτεθειµένοι.

Μέσα σ’ αυτές τις αλλαγές πετύχαµε το πάγιο αίτηµά µας των τελευταίων χρόνων, για εκπροσώπηση των εργαζοµένων στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Τραπεζών. Ήδη δύο Τράπεζες προχώρησαν στην ικανοποίηση του αιτήµατός µας, σε πρώτο στάδιο η Λαϊκή Τράπεζα και σε δεύτερο η Τράπεζα Κύπρου. Αναµένουµε ότι και οι υπόλοιπες Τράπεζες θα ακολουθήσουν το παράδειγµα των δύο µεγάλων Τραπεζών.

Όσον αφορά το θέµα των ΕΕΕ (Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχείρησης) προχωρήσαµε ήδη σε συµφωνία µε την Τράπεζα Κύπρου και Marfin Λαϊκή Τράπεζα.

Ταυτόχρονα η Λαϊκή Τράπεζα προχώρησε στη δηµιουργία της Επιτροπής Αξιοκρατίας που θα επιλαµβάνεται παραπόνων από συναδέλφους για µη προαγωγή. Η δηµιουρ- γία αυτής της Επιτροπής έχει ήδη αποφέρει τα πρώτα αποτελέσµατα και 17 συνάδελφοι έχουν δικαιωθεί µέσα από τη νέα διαδικασία.

Αναµένουµε τους επόµενους µήνες και άλλες πρωτοποριακές αλλαγές και τα παραδείγµατα αυτά να τα ακολουθήσουν όλες οι Τράπεζες.

Το καλό κλίµα που επικράτησε τους πρώτους µήνες του νέου χρόνου, ήλθε να το χαλάσει η ∆ιεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ µε τον ετσιθελισµό της και την εισαγωγή νέων στοιχείων στον τρόπο εφαρµογής των συµφωνιών και τη διαδικασία επίλυσης της οποιασδήποτε διαφοράς.

Είµαι σίγουρος ότι ο συνάδελφος Λοΐζος Χατζηκωστής, Πρόεδρος της Οργάνωσής µας, θα αναλύσει λεπτοµερέστατα τόσο το θέµα της Εθνικής Τράπεζας, όσο και τα υπόλοιπα προαναφερθέντα θέµατα.

Κλείνοντας, θέλω να στείλω ένα µήνυµα στο σύνολο των συναδέλφων. Παραµείνετε ενωµένοι κάτω από την ηγεσία της Οργάνωσής µας, κωφεύσατε στις σειρήνες κάποι ων ∆ιευθύνσεων και µην παίζετε ηθεληµένα ή άθελά σας το παιγνίδι αυτών των κάποι- ων ∆ιευθύνσεων και η βάρκα που τόσο παραστατικά µας φιλοτέχνησε ο καταξιωµένος ζωγράφος Ανδρέας Λαδόµµατος, στον πίνακα µε την ευκαιρία των 50+ χρόνων, θα βρει το δρόµο της για το απάνεµο λιµάνι.

Με αυτή τη σκέψη κηρύσσω την έναρξη του 39ου Παγκύπριου Συνεδρίου της Οργάνωσής µας και καλώ τον Πρόεδρο της Οργάνωσής µας, συνάδελφο Λοΐζο Χατζηκωστή στο βήµα.

Σας ευχαριστώ.

Διαβάστε τις ομιλίες του 39 ου Τακτικού Παγκύπριου Συνέδριου ΕΤΥΚ