Menu

Παγκύπρια Συνέδρια ΕΤΥΚ

 41ο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο ΕΤΥΚ

Ομιλία προέδρου ΕΤΥΚ κ. Λοίζου Χατζηκωστή

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, Κυρία Υπουργέ Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκπρόσωποι αδελφών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Κύπρου.

Κύριοι εκπρόσωποι των Τραπεζικών Ιδρυµάτων, των Εργοδοτικών Οργανώσεων και των Κυβερνητικών Υπηρεσιών. Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι σύνεδροι, Πληµµυρισµένος από αισθήµατα υπερηφάνειας και ικανοποίησης σας καλωσορίζω στο 41ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΤΥΚ και σας εκφράζω τις απεριόριστες ευχαριστίες µας που µας τιµάτε µε την παρουσία σας στην τελετή έναρξης του.

Ένα Συνέδριο που διακρίνεται για τη φιλικότητα και την οικογενειακή ζεστασιά που το διαχύει, τόσο για τους φιλοξενούµενους µας, όσο και για τους ίδιους τους συναδέλφους.

Ξεχωριστή είναι η χαρά µας, που µας τιµούν µε την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Μάριος Καρογιάν, ο Υπουργός Οικονοµικών, φίλος και µέχρι πρότινος συνάδελφος και µέλος της ΕΤΥΚ, κ. Χαρίλαος Σταυράκης. Η Υπουργός Εργασίας και συνδικαλίστρια κα Σωτηρούλα Χαραλάµπους, τους οποίους και καλωσορίζω σήµερα εδώ στο 41ο Παγκύπριο Συνέδριο µας.

Ιδιαίτερα όµως, θέλω να καλωσορίσω και τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ συνάδελφο και φίλο Γιάννη Παναγόπουλο. Καλωσορίζω επίσης και το συνάδελφο και φίλο ∆ηµήτρη Τσεγγενέ, Αντιπρόεδρο της ΟΤΟΕ. Καλωσορίζω επίσης τους κοινωνικούς µας εταίρους που είναι οι εκπρόσωποι του ∆ιοικήσεων των Τραπεζών καθώς και τους εκπροσώπους όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του τόπου. Τέλος καλωσορίζω τους εκπροσώπους της Κυβερνητικής µηχανής και ιδιαίτερα τους λειτουργούς του Υπουργείου Εργασίας και φυσικά όλους εσάς τους συναδέλφους και συνεργάτες σύνεδρους. Αγαπητοί σύνεδροι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Σήµερα βρισκόµαστε µπροστά στο 41ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΤΥΚ, η οποία έχει συµπληρώσει ήδη 54 χρόνια ζωής. 54 χρόνια γεµάτα σκληρών αγώνων και θυσιών από πλευράς συναδέλφων. Μέσα στα 54 αυτά χρόνια υπήρξαν και θα υπάρξουν πολλές τρικυµίες τις οποίες αντιµετωπίσαµε και θα αντιµετωπίσουµε κι’ άλλες στο µέλλον. 

Σ’ όλες τις δύσκολες εποχές, κατορθώσαµε να περάσουµε αλώβητοι, µέσα από τις οποιεσδήποτε τρικυµίες και πάντοτε θα συνεχίζουµε το ταξίδι µας, µε προορισµό το συγκεκριµένο λιµάνι. Όχι το λιµάνι του εφησυχασµού, αλλά το λιµάνι της διαρκούς αναζήτησης και της διαρκούς βελτίωσης των ωφεληµάτων, των δικαιωµάτων, των κατακτήσεων των εργαζοµένων. 

Για να µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε και να διασφαλίσουµε τη βελτίωση των δικαιωµάτων µας, πρέπει πρώτα να είµαστε ικανοί να διασφαλίσουµε τα κεκτηµένα δικαιώµατα µας. Αυτό είναι το µήνυµα και η αφετηρία του 41ου Παγκύπριου Συνεδρίου. Το Συνέδριο και οι διαδικασίες του, όπως έχουν καθιερωθεί µέσα από τον τρόπο λειτουργίας της ίδιας της Οργάνωσης µας είναι το απόσταγµα των δηµοκρατικών διαδικασιών, αλλά παράλληλα αποτελεί το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο της. Αρµόδιο για τη λήψη αποφάσεων, τον καθορισµό της πολιτικής που θα ακολουθήσουµε, την επιβεβαίωση της τήρησης οποιωνδήποτε διαδικασιών. Εποπτεύει και καθοδηγεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µπορεί να αποφασίζει δεσµευτικά για όλα τα θέµατα. ‘Αρα µέσα σε αυτές τις διαδικασίες ο καθένας από εµάς καλείται να παίξει ορθά το ρόλο του. 

Είναι η ώρα της σύνεσης, της αποφασιστικότητας και της συνέπειας, για να πάρουµε τις συγκεκριµένες αποφάσεις, που θα προδιαγράψουν το µέλλον αυτής της Οργάνωσης, και που θα υλοποιήσουν τα οράµατα των εργαζοµένων, όπως έκανε µέχρι σήµερα. Το συνέδριο µας, πραγµατοποιείται, µέσα στη δίνη της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, που είναι δύσκολο να αποτιµηθεί ακριβώς σήµερα, παρ’ όλο που αρκετοί σοφοί ισχυρίζονται ότι φθάσαµε ήδη στον πάτο, ότι είµαστε στην αφετηρία της ανάκαµψης ότι τα δύσκολα τα έχουµε ήδη αντιµετωπίσει και πολλά άλλα. Αντίθετα µε αυτούς, πολλοί άλλοι σοφοί της διαχείρισης της παγκόσµιας οικονοµίας, ισχυρίζονται ότι τα δύσκολα έπονται. 

Εγώ δεν είµαι σοφός ούτε ειδήµων περί της οικονοµίας, γι’ αυτό δεν κάνω προβλέψεις. Πιστεύω όµως ότι η οικονοµία λόγω κακών χειρισµών βρέθηκε σ’ ένα σκοτεινό τούνελ. Γνωρίζουµε πόσο καιρό είµαστε στο σκοτάδι ψαχουλεύοντας και αναζητώντας το φως του ήλιου και την έξοδο από το τούνελ. 

Εκείνο που δεν γνωρίζω είναι σε πιο σηµείο του τούνελ βρισκόµαστε. Μήπως στην αρχή του τούνελ, µήπως έχουµε φθάσει στο µέσο ή είµαστε κοντά στην έξοδο; Πέραν από το ερώτηµα αυτό πρέπει να µας προβληµατίσει και το τι θα αντιµετωπίσουµε µε την έξοδο µας από το σκοτάδι του τούνελ. Εύχοµαι οι σοφοί, που θα χειρισθούν το θέµα αυτό, να γνωρίζουν την Ελληνική µυθολογία και ιδιαίτερα την περίπτωση της Λερναίας Ύδρας και να µιµηθούν τη θεραπεία του Ηρακλή, ούτως ώστε να µη επανεµφανίζονται τα ίδια και τα ίδια φαινόµενα στο µέλλον. 

Μέσα στο νέο περιβάλλον που διαµορφώθηκε µε την οικονοµική κρίση πρέπει να αναµένουµε πολλές ανατροπές τόσο στο ευρύτερο χώρο της οικονοµίας όσο και στο χώρο των τραπεζών. Αναµένουµε ότι τους επόµενους µήνες ή αρχές του 2010, θα γίνουν αρκετές εξαγορές και συγχωνεύσεις Τραπεζών ενώ δεν αποκλείεται να δούµε και νέο κύµα πτωχεύσεων που αναµφίβολα θα αναδιαρθρώσουν τη δοµή του υφιστάµενου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Επίσης δεν πρέπει να αγνοήσουµε τις φωνές εκείνες που καλούν τις ∆ιοικήσεις των Τραπεζών να αποφεύγουν τα µεγάλα ανοίγµατα σε νέα επικίνδυνα προϊόντα και τοµείς που δεν έχουν ειδικότητα, διότι αυτό αποτελεί ψηλό ρίσκο, καλό θα είναι να περιορίσουν τις δραστηριότητες τους οι Τράπεζες στο παραδοσιακό τους ρόλο µέχρι να περάσει τουλάχιστον η κρίση. Ωστόσο σταδιακά πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί η πραγµατική οικονοµία από τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές. 

Η πραγµατική οικονοµία πρέπει να αποκτήσει περισσότερες αντιστάσεις, ούτως ώστε να µην είναι ευάλωτη σε τέτοιο βαθµό όπως σήµερα, που µπορεί µια πτώχευση Τράπεζας να οδηγήσει την πραγµατική οικονοµία σε τροµακτικές περιπέτειες. Σ’ ένα µόνο χρόνο αποδείχτηκε µύθος η θεωρία ότι η αυτορύθµιση της παγκόσµιας αγοράς και πολύ περισσότερο η ενιαία ρύθµιση των αγορών, σ’ όλο τον κόσµο είναι µονόδροµος και σωτήρια. Σαν χάρτινος πύργος κατέρρευσε η θεωρία αυτή. 

Επιτακτική πλέον ανάγκη είναι η αύξηση της εποπτείας σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο. Η ασυδοσία πάντοτε οδηγά σε τροµακτικές καταστροφές, τα πάντα πρέπει να έχουν µέτρο και λογική. Εξ’ άλλου το ρητό «ΠΑΝ ΜΕΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΝ» είναι διαχρονικό και πάντα επίκαιρο. Η κρίση είναι γεγονός, αλλά πολλούς τους απασχολεί ήδη όχι µόνο η έξοδος από την κρίση αλλά η επόµενη µέρα της κρίσης και µάλιστα πολλοί θα είναι αυτοί που θα επιδιώξουν να αναδειχθούν σε νέους πλανητάρχες ή έστω φεουδάρχες. Ίσως µετά από λίγα χρόνια αποκαλυφθεί ότι κάποιοι σήµερα αντί να αγωνίζονται να βγούµε από την κρίση προετοιµάζουν τη δική τους, αναρρίχηση στην κορυφή, της νέας τάξης πραγµάτων και δεν αναφέροµαι µόνο σε οικονοµικούς κολοσσούς αλλά ίσως και σε κράτη. Η ιστορία µας, διδάσκει ότι, πριν τη λήξη του 2ου παγκόσµιου πολέµου, οι σύµµαχοι άρχισαν να στήνουν τους µηχανισµούς για το καλύτερο, γι’ αυτούς µοίρασµα της «πίττας» και αυτό τους οδήγησε σε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις.Με τη λήξη της κρίσης, ίσως αναδειχθούν νέοι παγκόσµιοι παίκτες και φυσικά το κάθε κράτος, θέλει να βρεθεί στην κορυφή της νέας τάξης πραγµάτων. 

Εύχοµαι η κυπριακή οικονοµία, να µη βγει ζηµιωµένη και αποδυναµωµένη από τις εξελίξεις της κρίσης, ενώ παράλληλα οι Τράπεζες µας να µπορέσουν να συνεχίσουν την ανάπτυξη τους πέραν από τα γεωγραφικά και παραδοσιακά τους σύνορα. Μπήκαµε ήδη, σε δύσκολες και πρωτόγνωρες εποχές που µας οδήγησε, η ακράτητη και χωρίς µέτρο και προγραµµατισµό παγκοσµιοποίηση, που µαζί µε την απληστία του κεφαλαίου αλλά και τις αλαζονικές συµπεριφορές, εκπροσώπων των ∆ιευθυντικών στελεχών, µας έφεραν σήµερα στα πρόθυρα της παγκόσµιας οικονοµικής καταστροφής. 

Αυτοί οι οποίοι κρατούσαν το πηδάλιο των οικονοµικών εξελίξεων µεθυσµένοι από τη δύναµη και την αλαζονεία τους, κυνηγώντας το ατοµικό τους πλούτο και ευδαιµονία, αντί να παράγουν, προϊόντα που να βελτιώνουν τη διαβίωση των πολλών µε χαµηλό ρίσκο και ισορροπηµένη κατανοµή των κινδύνων και των κερδών, προχώρησαν αλόγιστα στην παραγωγή προϊόντων που στόχο είχαν τη αναζήτηση αφελών και ευκολόπιστων πελατών στα παιχνίδια πλασαρίσµατος των τελικών προϊόντων τους. ∆υστυχώς ενώ η υγιής παγκοσµιοποίηση, χρειάζεται δεκαετίες για να δηµιουργηθεί, η µετάδοση του µολυσµένου ιού της οικονοµικής καταστροφής, µεταδίδεται µε ταχύτητα φωτός, γι’ αυτό σε λίγους µόνο µήνες, βρεθήκαµε όλοι βουτηγµένοι σε ένα µολυσµένο σύννεφο που δεν µπορούµε να προβλέψουµε την έκταση του, ούτε και το χρόνο αλλά προπαντός τις συνέπειες που θα µας αφήσει. 

Σ’ αυτό το σηµείο κρίνω χρήσιµο να δανειστώ µια φράση από την οµιλία του ∆ιοικητή της Τράπεζας Κύπρου την εποχή της ίδρυσης της ΕΤΥΚ δηλαδή πριν 54 χρόνια περίπου. Είχε πει τότε ότι «Οι Τράπεζες είναι πιστωτικά ιδρύµατα στηριζόµενα υπό της εµπιστοσύνης του κοινού και αντλούν τους πόρους των από τας καταθέσεις αυτών». Αυτό πρέπει να το θυµούνται και να το σέβονται οι σύγχρονοι τραπεζίτες την ώρα που διαχειρίζονται τα χρήµατα των καταθετών και να συµπεριφέροντε ανάλογα. 

Συνάδελφοι Σύνεδροι, 

H υφιστάµενη Συλλογική Σύµβαση ισχύει µέχρι την 31/12/2010 και συνεπώς µπορούµε να ελπίζουµε βάσιµα ότι, η εργατική ειρήνη θα διατηρηθεί το ολιγότερο µέχρι τότε, συνεπώς και η θητεία του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου που θα εκλεγεί σήµερα, δίνει τη χρονική άνεση, στην ηγεσία να ασχοληθεί µε οργανωτικά προβλήµατα, µε θέµατα προγραµµατισµού και εκσυγχρονισµού, καθώς επίσης και µε θέµατα εκπαίδευσης των στελεχών µας. Παρ’ όλο που αναφέρθηκα στο ίδιο θέµα και στο 38ο συνέδριο το 2006, θα τολµήσω να επαναλάβω µερικά πράγµατα και τώρα µε τη µόνη διαφορά ότι εκείνα που θίξαµε τότε, ως ανησυχίες, σήµερα είναι ήδη γεγονότα που µερικούς τους αιφνιδίασαν και έχουν ανατρέψει την ηρεµία, µε κίνδυνο να µετατρέψουν σε ερείπια το ίδιο το σύστηµα. Το 2006, λέγαµε ότι ζούµε, σε µία εποχή που τα πάντα εξακολουθούν να παραµένουν ρευστά και ευµετάβλητα, γι’ αυτό κανείς δεν µπορεί, να προβλέψει τι θα αντιµετωπίσει αύριο και από ποιο χώρο θα εµφανισθεί. 

Το σηµερινό συνέδριο, µας βρίσκει να έχουµε εισέλθει για τα καλά, σε µια νέα εποχή, την εποχή των προκλήσεων και των ανατροπών και πρέπει συνειδητά να δούµε τις νέες εξελίξεις σαν µία πρόκληση, που δυναµικά αλλά πετυχηµένα πρέπει να αποδεχτούµε και να αντιµετωπίσουµε, διότι µόνο έτσι θα µπορέσουµε σαν Οργάνωση να βάλουµε τις βάσεις για την έναρξη µιας νέας σύγχρονης ανανεωµένης προσφοράς, προς τους συναδέλφους, που θα µας δώσει, τη δυνατότητα µε αισιοδοξία να αντιµετωπίσουµε και να επιβιώσουµε µέσα από τις προκλήσεις και τις ανταγωνιστικές πιέσεις των νέων εξελίξεων. H αύξηση και ένταση του ανταγωνισµού, η εισαγωγή νέων µεθόδων και πρακτικών, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και προϊόντων, δηµιουργούν νέες ανάγκες και ικανότητες από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τις ∆ιευθύνσεις και φυσικά τους εργαζοµένους. Οι Οργανισµοί που δεν θα µπορέσουν να προσαρµοστούν στο νέο παγκοσµιοποιηµένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον θα οδηγηθούν αρχικά στο µαρασµό και τελικά στον αφανισµό. Φυσικά οι εξελίξεις αυτές, θα έχουν πάντοτε, αντίκτυπο και στους ίδιους τους εργαζόµενους. 

Οι Οργανισµοί που διακρίνονται από διορατικό πνεύµα και όραµα προσαρµοσµένο στις νέες εξελίξεις και ανάγκες, θα αναπτύσσονται συνεχώς και τελικά θα επιβληθούν. Για να το πετύχουν αυτό οι Οργανισµοί, πρέπει να καταστούν ικανοί, να προσαρµόζονται διαρκώς και έγκαιρα στο νέο περιβάλλον και να µεταλλάσσονται διαρκώς σε δεξιότητες και γνώσεις, ούτως ώστε να διατηρούν το πλεονέκτηµα του ανταγωνισµού. Η εποχή του εύκολου και σίγουρου κέρδους έχει ξεπερασθεί και ανήκει στο παρελθόν. Σήµερα το κυνήγι του κέρδους κρύβει πολλές παγίδες που µας έφερε η οικονοµική κρίση. Για να διατηρηθούµε στην οµάδα των πετυχηµένων πρέπει να µπορούµε να εγκαταλείψουµε οτιδήποτε µας ήταν χρήσιµο χθες αλλά ξεπερασµένο σήµερα. 

Ο εφησυχασµός είναι καταστροφικός. Η διαρκής προσπάθεια είναι η µόνη διέξοδος για την επιτυχία. Φυσικά πρέπει να θυµόµαστε ότι η κάθε κρίση δίνει νέες ευκαιρίες στους ικανούς και ευέλικτους. Αγαπητοί φίλοι, Το 41ο Παγκύπριο Συνέδριο και οι εργασίες του, όπως και κάθε συνέδριο της ΕΤΥΚ, προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον του συνόλου των µελών µας, διότι αποτελεί την έκφραση της ζωής και της δράσης της Οργάνωσής µας, όπως αυτή αναδύεται µέσα από τις εξαιρετικά δύσκολες στιγµές που περνά όχι µόνο ο χώρος µας αλλά ολόκληρο το Χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Κύπρου, µε τις αλυσιδωτές συνέπειες του, στους υπαλλήλους και το µέλλον τους. Αναµφίβολα µέσα στους στόχους και τις προτεραιότητες µας είναι η συνδικαλιστική δράση µας. 

Παρ’όλα αυτά, σηµαντικότερη θέση στη σκέψη και συµπεριφορά µας, κατέχει το Εθνικό µας πρόβληµα. ‘Hδη συµπληρώσαµε σχεδόν πέντε χρόνια ζωής σαν Ευρωπαίοι πολίτες, ενώ παράλληλα ζούµε µέσα στο κονιορτό των διεργασιών των νέων συζητήσεων του Προέδρου Χριστόφια µε τον Μεχµέτ Αλί Ταλάτ. Στεκόµαστε δίπλα στον Πρόεδρο και πρέπει όλοι να του συµπαρασταθούµε στην προσπάθεια του, για εξεύρεση λύσης ούτως ώστε να πετύχει το µέγιστο θετικό αποτέλεσµα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οποιοσδήποτε από εµάς αποποιείται το δικαίωµα να ασκήσει κριτική ακόµα και να διαφωνήσει µε το αποτέλεσµα, πάντοτε όµως δηµοκρατικά και πολιτισµένα. Ευχόµαστε η πολιτική ηγεσία του τόπου, Κυβέρνηση, και αντιπολίτευση, σε συνεργασία πάντοτε µε την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας, να κάνουν τις σωστές επιλογές, και χειρισµούς ούτως ώστε να απεγκλωβιστούµε από το καθιερωµένο «κάθε πέρσι και καλύτερα». 

‘Ηδη επιθυµία όλων των πολιτικών σχηµατισµών είναι να υπάρχει συνεχής και καλόπιστη προσπάθεια για αναζήτηση λύσης στο πρόβληµα µας. ∆εν πρόκειται από το βήµα αυτό να κάνουµε νουθεσίες, στις πολιτικές ηγεσίες µας, αρκεί να τονίσουµε ότι, υποχρέωση ΟΛΩΝ µας είναι να προτάσσουµε το συµφέρον του τόπου και του συνόλου, όχι τις φιλοδοξίες και τα συµφέροντα των ατόµων. Αγαπητοί Σύνεδροι, Θα ήταν αδιανόητο να αφήσουµε έξω από τα θέµατα του 41ου Παγκυπρίου Συνεδρίου την πρόθεση του Οµίλου της Marfin Λαϊκής να µεταφέρει την έδρα της Τράπεζας στην Αθήνα. ∆εν επιθυµεί η Οργάνωσή µας να υποκαταστήσει το ρόλο των µετόχων ούτε και σε άλλες παρόµοιες περιπτώσεις που εκδηλώθηκε τέτοια πρόθεση, η Οργάνωσή µας πρόταξε τη στείρα άρνηση της, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν έχουµε τις δικές µας απόψεις και θέσεις, τις οποίες προβάλουµε και δηµόσια αλλά πάνω απ’ όλα, διεκδικούµε το δικαίωµα έκφρασης των απόψεων µας σε κλειστές υπεύθυνες συναντήσεις µε τη ∆ιοίκηση της κάθε Τράπεζας. Αυτό το δικαίωµα είναι καταγραµµένο µέσα από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και φυσικά την Κυπριακή Νοµοθεσία αλλά και τις υφιστάµενες συµφωνίες µας, µε τους εργοδότες. 

Έγκαιρα λοιπόν, απαιτούµε από τον κάθε εργοδότη που προτίθεται να πάρει παρόµοιες αποφάσεις όπως η µεταφορά έδρας ή συγχωνεύσεων και εξαγορών, να παρακάθεται στο τραπέζι µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, να παραθέτει τα επιχειρήµατα του µε ειλικρίνεια και διαφάνεια και µε την ίδια καλοπιστία να συζητά και τα επιχειρήµατα των εκπροσώπων των εργαζοµένων του. Η υποχρέωση των εργοδοτών είναι ιδιαίτερα δεσµευτική και µάλιστα ο νόµος προβλέπει ποινή φυλάκισης αν δεν συµµορφωθούν στις πρόνοιες του νόµου, περί Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχείρησης. Λόγω άγνοιας των δύο µεγάλων Τραπεζών, στο πρόσφατο παρελθόν, δεν εφαρµόσθηκε η υποχρέωση τους αυτή κι’ αυτό συνέβη στην περίπτωση της πώλησης των Ασφαλιστικών Εταιρειών αλλά και στην περίπτωση εξαγοράς Τράπεζας στη Ρωσία. 

Η άγνοια του νόµου από τις Τράπεζες µας δεν µπορεί να είναι, δικαιολογία για οποιανδήποτε µελλοντική παρόµοια συµπεριφορά, γι’αυτό η Οργάνωσή µας δεν πρόκειται να το ανεχθεί. Ήδη έχουν δοθεί τα ανάλογα µηνύµατα και στις δύο Τράπεζες. Όσο αφορά την πρόθεση της Marfin Λαϊκής για συγχώνευση της Marfin Εγνατίας µε τη Marfin Λαϊκή και τη µεταφορά της έδρας στην Αθήνα, η Οργάνωσή µας έκανε τα ανάλογα διαβήµατα και µάλιστα εντός της επόµενης βδοµάδας θα υπάρξει ειδική συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχείρησης, για να συζητηθεί το θέµα µε τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας. 

Παράλληλα και ανεξάρτητα όµως από τα πιο πάνω, η Οργάνωσή µας σε συνάντηση µε τη ∆ιοίκηση της Marfin Λαϊκής ζήτησε και εξασφάλισε τη γραπτή δέσµευση της Τράπεζα ότι: 

1. Αν τελικά υλοποιηθεί η πρόθεση της Τράπεζας για µεταφορά της έδρας της Marfin Λαϊκής στην Αθήνα, θα εξακολουθήσει η Τράπεζα να λειτουργεί στην Κύπρο µε τη µορφή της θυγατρικής Εταιρείας.
2. Αν τελικά µεταφερθεί η έδρα της Τράπεζας αυτό δεν θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας του υφιστάµενου προσωπικού και
3. Οι υφιστάµενες συµφωνίες µε την ΕΤΥΚ καθώς και όλα τα δικαιώµατα των συναδέλφων θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. 

Γι’ άλλη µια φορά επιθυµούµε να δηλώσουµε ότι, η Οργάνωσή µας επιθυµεί, να διατηρηθεί η έδρα στην Κύπρο και αυτό θα είναι θετικό, τόσο για την οικονοµία του τόπου, όσο και για τις ίδιες τις Τράπεζες και φυσικά τους εργαζόµενους σ’ αυτές. Η ίδια η Οργάνωσή µας θα συµβάλει µε κάθε θεµιτό τρόπο για να επιτευχθεί αυτό. Ελπίζουµε ότι σ’ αυτή την προσπάθεια µας και προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή, τη διατήρηση της έδρας στην Κύπρο να δραστηριοποιηθούν και όλοι οι άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς. 

Είµαστε αισιόδοξοι ότι τελικά η έδρα θα παραµείνει στην Κύπρο. 

Επειδή αναφέρθηκα στην περίπτωση της Marfin Λαϊκής για το ρόλο των Ε.Ε.Ε. θέλω να διευκρινίσω τα πιο κάτω: 

H E.E.E. είναι µία Επιτροπή που συγκροτείται µε βάση την οδηγία 89/95 και το σχετικό νόµο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας του 2002 και αποτελείται από εκπροσώπους των εργαζοµένων, από όλες τις χώρες της Ευρώπης, στην οποία ένας Οργανισµός δραστηριοποιείται. Με βάση το νόµο ο Όµιλος είναι υποχρεωµένος να διαβουλεύεται και να ενηµερώνει έγκαιρα, καλόπιστα και µε πλήρη διαφάνεια, τα µέλη της Ε.Ε.Ε. οποτεδήποτε εµφανισθεί σκέψη, για να προχωρήσει, σε οποιαδήποτε Εξαγορά, Συγχώνευση, µεταφορά, εργασιών ή έδρας, µεγάλες επενδύσεις, Αναδιαρθρώσεις, Αναδοµήσεις, Επεκτάσεις ή ακόµη και συρρίκνωσης. 

Στις συναντήσεις αυτές ο ‘Οµιλος είναι υποχρεωµένος, µε βάση το νόµο, να καταθέτει κι’ όλα τα έγγραφα ή στοιχεία που διαθέτει και αφορούν την υπόθεση που είναι προς µελέτη. 

Αυτά αναµένουµε να κάνουν οι Τράπεζες µας στο µέλλον, σε περιπτώσεις που µελετούν, οποιαδήποτε από τα πιο πάνω θέµατα που προβλέπει ο Νόµος.

Ενηµερωτικά θα πω ότι οι Ε.Ε.Ε. µε πρωτοβουλία της ΕΤΥΚ έχουν συγκροτηθεί στις Κυπριακές Τράπεζες, που είναι η Τράπεζα Κύπρου, η Marfin Λαϊκή, και η Ελληνική Τράπεζα, ενώ εκπρόσωποι των Εργαζοµένων της Κύπρου έχουν ήδη ορισθεί από την ΕΤΥΚ και συµµετέχουν στις Ε.Ε.Ε. και σ’ άλλες Τράπεζες όπως η Barclays Bank, Societe Generale, η Credit Agrigole, η Ασφαλιστική Εταιρεία CNP που ως γνωστό αγόρασε το 51% της Λαϊκής Ασφαλιστικής και της Cyprialife. 

Μέσα από την οδηγία της, η Ε.Ε. καθοδηγεί ή αναγκάζει τις Τράπεζες να παρακάθονται στο τραπέζι, µε τους κοινωνικούς εταίρους και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και οι δικές µας ∆ιοικήσεις των Τραπεζών, πρέπει λοιπόν οι Κοινωνικοί εταίροι στο χώρο των Τραπεζών µας, να καθίσουν στο τραπέζι του προβληµατισµού, µε σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προπαντός µε ειλικρίνεια και διαφάνεια, ούτως ώστε, να καταστεί εφικτή η καλόπιστη συνεργασία που θα φέρει, το θετικό αποτέλεσµα. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Συνεχίζοντας θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στους παλιούς συναδέλφους συνδικαλιστές που για δεκαετίες τώρα δίνουν ότι έχουν και ότι µπορούν, για να στηρίξουν και να ενδυναµώσουν το συνδικαλιστικό κίνηµα, ιδιαίτερα στο χώρο της τραπεζοϋπαλληλικής τάξης. Είναι µεγάλη η χαρά µας, που διαπιστώνουµε τη συνέπεια, την προσήλωση, την αγωνιστικότητα, πολλών παλιών συναδέλφων και αρκετούς από αυτούς, βλέπουµε σήµερα εδώ σ’ αυτή την αίθουσα. Υπάρχουν συνάδελφοι, για τριάντα και σαράντα χρόνια, που δηλώνουν παρόντες σε όλα τα Συνέδρια µας και αυτό αποτελεί τιµή γι’ αυτούς, αλλά και για την ίδια την Οργάνωση µας.

Παράλληλα όµως, εξίσου σηµαντικό είναι, σ’ αυτή την αίθουσα να νιώθουµε έντονη και την παρουσία των νέων συναδέλφων. Των συναδέλφων που πρόσφατα εντάχθηκαν στο δυναµικό των Τραπεζών και κατά συνέπεια της τραπεζοϋπαλληλικής οικογένειας της ΕΤΥΚ. Είναι υποχρέωση όλων µας, να ενισχύσουµε και να καλλιεργήσουµε τη διάθεση αυτή των νέων συναδέλφων να προσφέρουν στα κοινά, διότι η επιβίωση αυτής της Οργάνωσης, εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο, από την παρουσία ικανών, νέων στελεχών, που θα παραλάβουν τη σκυτάλη της συνδικαλιστικής δράσης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης από τους παλαιότερους και µε το ίδιο σθένος και αγωνιστικότητα που την κράτησαν οι παλιοί, να τη διατηρήσουν και αυτοί, µέχρι, που ο χρόνος να ωριµάσει και να µπορούν να την παραδώσουν και αυτοί µε τη σειρά τους στα νεότερα στελέχη. 

Με την ένταξη και δραστηριοποίηση των νεότερων συναδέλφων, επιτυγχάνουµε και διατηρούµε καλύτερη επικοινωνία µε τις νέες γενιές συναδέλφων, που όπως κι’ αν το κάνουµε, δεν παύουν να µεταφέρουν µια νέα δική τους κουλτούρα και νοοτροπία, εµπλουτισµένη και επηρεασµένη, από τις σύγχρονες τάσεις και αλλαγές της κοινωνίας µας. Τόσο της µικρής δικής µας όσο και της διεθνούς κοινωνίας, αφού οι περισσότεροι προέρχονται από ξένα µεγάλα Ευρωπαϊκά και Αµερικάνικα Πανεπιστήµια και πρέπει να θυµόµαστε ότι, αρκετοί απ’ αυτούς βρισκόντουσαν στα θρανία, την ώρα που η θεωρία της ακράτητης και ασύδοτης απελευθέρωσης της αγοράς, µεσουρανούσε. 

Σ’ αυτό το είδος της αγοράς της άνευ όρων και κανόνων εποπτείας ο συνδικαλισµός γι’ αυτούς και τις θεωρίες τους, ήταν περιττός επιζήµιος και αναχρονιστικός. 

Σήµερα λοιπόν, όλοι αυτοί, ανακαλύπτουν ότι ο συνδικαλισµός είναι ευλογία και εξασφάλιση για κάθε εργαζόµενο και αυτή την ωρίµανση τους πρέπει να τους δώσουµε την ευκαιρία να την αξιοποιήσουν. 

Αγαπητοί φίλοι, 

Χωρίς να µακρηγορήσω θέλω να αναφερθώ σε µερικά από τα θέµατα που µας απασχολούν την περίοδο αυτή ή ακόµη µας απασχόλησαν πρόσφατα. Από σεβασµό στη µεγάλη πολύχρονη προσφορά τους αφού πολλοί απ’ αυτούς ήταν οι ιδρυτές και στυλοβάτες της ΕΤΥΚ θέλω να αναφερθώ στους αφυπηρετήσαντες συναδέλφους. 

Ένα από τα πλέον σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αφυπηρετήσαντες συνάδελφοι που η Οργάνωσή µας έκρινε ότι ωρίµασε ο καιρός να ενεργοποιηθεί, για την οριστική επίλυση του, είναι η κάλυψη τους για θέµατα υγείας. Ήδη µε επιστολή µας ζητήσαµε από το Σύνδεσµο Τραπεζών, συνάντηση, µε αποκλειστικό θέµα, την αναζήτηση τρόπου κάλυψης των αφυπηρετησάντων συναδέλφων από το Ταµείο Υγείας. 

Αγαπητοί φίλοι σύνεδροι, 

Νοιώθω την υποχρέωση να αναφερθώ επίσης στη δήλωση εργοδοτικών κύκλων που οραµατίζονται την καθήλωση των µισθών και να τους συµβουλεύσω να κατατάξουν την επιθυµία τους όχι στα οράµατα αλλά στα όνειρα. Τότε θα είναι πιο χρήσιµο για όλους και θα συµβάλουν, στη σωστή ανάπτυξη της οικονοµίας του τόπου και τις εργασιακές σχέσεις. 

Σ΄όλες τις περιπτώσεις κρίσεων οι ίδιοι κύκλοι ανασύρουν την πάγια επιθυµία τους να συµπιέσουν το βιοτικό επίπεδο των εργαζοµένων και να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους που θα τους δώσουν και το δικαίωµα της χορήγησης παχουλών bonus στα Golden Boys των επιχειρήσεων. 

Τα κεκτηµένα των εργαζοµένων δεν εκχωρούνται µε κανένα τρόπο ούτε έχουµε εµείς δικαίωµα να τα εγκαταλείψουµε.

Παράλληλα όµως σαν συνδικαλιστικό κίνηµα και γενικά σαν εργαζόµενοι πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι, κεκτηµένα δικαιώµατα που καταγράφηκαν σε συµφωνίες, προφορικές και γραπτές µέσα από διαφόρων µορφών αγώνων, είναι εξασφαλισµένα, µόνο όταν υπάρχει ισχυρό συνδικαλιστικό όργανο που να εποπτεύει ή ακόµη να επιβάλλει την εφαρµογή των συµφωνιών. 

Πρέπει να θυµόµαστε ότι σε περίπτωση αποδυνάµωσης των συνδικαλιστικών Οργανώσεων τότε η συντριπτική πλειοψηφία των εργοδοτών, όχι µόνο θα καταπατούν τις συµφωνίες αλλά και θα επιδιώξουν την οριστική ανατροπή τους. Γι’ αυτό προβάλει επιτακτικά η ανάγκη, διατήρησης πάντα, ισχυρού συνδικαλιστικού κινήµατος για να προασπίζει τα συµφέροντα και τα κεκτηµένα των εργαζοµένων. 

Αγαπητοί φίλοι, 

Στο χρόνο που πέρασε η Οργάνωσή µας είχε την ευκαιρία στα πλαίσια βοήθειας προς τις πυρόπληκτες περιοχές του νοµού Ηλιείας να βοηθήσει άµεσα και ουσιαστικά τους κατοίκους της περιοχής αυτής. Μέσα από τις εµπειρίες του παρελθόντος και τις επαφές µε αρµοδίους της περιοχής αυτής, η Οργάνωσή µας αποφάσισε να φιλοξενήσει όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό µαθητών της περιοχής, προσφέροντας τους, όχι µόνο φιλοξενία για µία βδοµάδα στις εγκαταστάσεις µας στον Πρωταρά αλλά καλύπτοντας και τα αεροπορικά εισιτήρια τους. Με αυτό τον τρόπο είχαµε την ευκαιρία να φιλοξενήσουµε στην Κύπρο τη Β’ Λυκείου από 12 σχολεία.

Παράλληλα µε τον ίδιο τρόπο φιλοξενήσαµε και τρία Κέντρα Απασχόλησης Προχωρηµένης Ηλικίας (ΚΑΠΗ). 21 Η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί και φέτος, ήδη άρχισε ο σχετικός προγραµµατισµός. Τα αποτελέσµατα υπήρξαν εντυπωσιακά και το σύνολο των φιλοξενουµένων µας, έφυγαν από την Κύπρο µε τις καλύτερες εντυπώσεις. Πέραν από τη φιλοξενία, η Οργάνωσή µας, ανταποκρινόµενη σε προσκλήσεις δήµων της περιοχής της Ηλιείας, αποφάσισε να δώσει το παρών της και στην ίδια την περιοχή της Ηλείας.

Γι’αυτό πριν δύο µήνες, το χορευτικό συγκρότηµα µαζί µε τη θεατρική οµάδα της ΕΤΥΚ επισκέφθηκαν την περιοχή και έδωσαν παραστάσεις σε σχολεία αλλά και σε εκδηλώσεις των ∆ήµων της Ηλείας. Η θεατρική οµάδα παρουσίασε το παιδικό θεατρικό έργο «Μια τρελή τρελή πολυκατοικία» ενώ το συγκρότηµα έκανε αισθητή την παρουσία του µε κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς. Συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων χρόνων, η Οργάνωσή µας ανάπτυξε σηµαντική δράση, σε όλα τα ευρωπαϊκά συνέδρια του Χρηµατοπιστωτικού χώρου, φροντίζοντας, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και µε τις παρεµβάσεις της να συµβάλει θετικά στην λήψη των αποφάσεων. Αρκετά διεθνή συνέδρια, συνεδριάσεις και σεµινάρια φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο. 

Σηµαντική όµως είναι και η δραστηριοποίηση της Οργάνωσής µας στο γεωγραφικό µας χώρο αφού µε πρωτοβουλία µας έχουν οργανωθεί όλες οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και µάλιστα η ΕΤΥΚ µε τον Πρόεδρο της έχει την τιµή να προεδρεύει της Ένωσης αυτής. Στις συνεδριάσεις των χωρών Ανατολικής Μεσογείου συµµετέχουν οι χώρες Μαρόκο, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Συρία, Ιορδανία, Λίβανος, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία, Αλβανία, Ρουµανία, Μάλτα και Κύπρος. 

Η πρωτοβουλία µας αυτή έχει υλοποιηθεί κάτω από τις ευλογίες της UNI και µε αυτό τον τρόπο γίνεται ένα άνοιγµα των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων προς τα Συνδικάτα των χωρών της Μέσης Ανατολής. Πέραν των πιο πάνω η Οργάνωσή µας αναπτύσσει πολλές άλλες δραστηριότητες κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές και καλλιτεχνικές αλλά δεν νοµίζω ότι υπάρχει λόγος να τις απαριθµήσω τώρα αφού αυτό µπορεί να γίνει στο επόµενο µέρος του Συνεδρίου µας. Κατ’ εξαίρεση όµως θα αναφερθώ στην Έκθεση Τεχνών που διοργανώσαµε στην Πύλη Αµµοχώστου και τα εγκαίνια της, τέλεσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλα Χαραλάµπους την οποία ευχαριστούµε, γι’ άλλη µια φορά. Η επιτυχία της έκθεσης αυτής ήταν πρωτοφανής και απέσπασε τα καλύτερα σχόλια απ’ όλους. 

Κλείνοντας την οµιλία µου, θέλω να αναφερθώ σε ένα πολύ σηµαντικό θέµα, που όλοι γνωρίζετε και όλους, µας έχει απασχολήσει. Αναφέροµαι στο θέµα της Εθνικής Τράπεζας και στο σκοταδισµό, που έχει επιβληθεί στο χώρο αυτό, αφού καθηµερινά συνεχίζονται οι εκβιασµοί και οι απειλές εις βάρος των συναδέλφων. 

Οι απαράδεκτες σκοταδιστικές µέθοδοι δεν είναι ψευδαίσθηση δική µας, ούτε παρερµηνεία των όσων συµβαίνουν. Είναι γεγονότα, µε συγκεκριµένους θύτες και θύµατα, που έχουν καταγραφεί, µέσα από σοβαρές και υπεύθυνες επιτροπές καθώς επίσης και από τους ίδιους τους λειτουργούς του Υπουργείου Εργασίας. 

Yπάρχουν τόσα πολλά, που θα µπορεί κάποιος ιστορικός του Συνδικαλιστικού κινήµατος να γράψει κεφάλαια ολόκληρα, εγώ θα περιοριστώ, λόγω χρόνου, σε µια σύντοµη αναφορά, στο γνωστό θέµα των δύο παράνοµων απολύσεων της ∆ιοίκησης της Εθνικής Τράπεζας. Σεβόµενοι το χρόνο σας, θα περιοριστώ να καταδείξω το σκοταδιστικό πνεύµα, που επιβάλουν οι γνωστοί κύκλοι, στο προσωπικό της Εθνικής διαβάζοντας σας ένα πολύ µικρό µέρους, της απόφασης του ∆ιαιτητή κ. Πόλυ Πολυβίου. 

Ως γνωστό ο κ. Π. Πολυβίου ορίσθηκε ∆ιαιτητής στην υπόθεση αυτή, µε υπόδειξη της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και µε τη συναίνεση της ΕΤΥΚ αλλά και της ίδιας της Εθνικής Τράπεζας. Μέσα από την πολυσέλιδη και τεκµηριωµένη απόφαση του ο κ. Π. Πολυβίου καταλήγει: «Εποµένως, κατά την κρίση µου, οι επίδικες απολύσεις αποτελούν το επιστέγασµα εκδικητικής και τιµωρητικής συµπεριφοράς της Εθνικής, η οποία εκδηλώθηκε για πρώτη φορά µετά τη λήξη της απεργίας το 2007.

Η Εθνική αγνοεί πλήρως τις υποδείξεις της ΄Εκθεσης της Επιτροπής ΄Ερευνας και προχωρεί – παραγνωρίζοντας κάθε κανόνα χρηστής συµπεριφοράς – µε την απόλυση των δυο υπαλλήλων της. Κρίνω ότι ο τερµατισµός της απασχόλησης των εργοδοτουµένων ήταν όχι µόνο αδικαιολόγητος αλλά και έκδηλα παράνοµος, κακόπιστος και εκδικητικός. Ισοδυναµεί µε περιφρονητική συµπεριφορά προς το Υπουργείο Εργασίας και τον Κώδικα Βιοµηχανικών Σχέσεων, καθώς και τους εργατικούς θεσµούς της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Συνιστά επίσης αποστέρηση – εκ µέρους της Τράπεζας – των συνταγµατικών δικαιωµάτων των εργοδοτουµένων, καθότι είναι το σαφές εύρηµα µου ότι αυτοί τιµωρούνται για τη συνδικαλιστική τους δράση και πεποιθήσεις και όχι για οτιδήποτε άλλο. Καταλήγω, χωρίς οποιαδήποτε αµφιβολία ή δισταγµό, ότι η απόλυση και των δυο ήταν έκδηλα παράνοµη, αδικαιολόγητη, κακόπιστη και εκδικητική. 

Είχε προαποφασιστεί και προσχεδιαστεί, και εκτελεστεί κατά παράβαση κάθε αρχής δικαίου, δικαιοσύνης και χρηστής διοίκησης, και µε τρόπο που να προκαλεί την µεγαλύτερη δυνατή ταλαιπωρία, αναστάτωση και ταπείνωση στους απολυθέντες. 

Χωρίς οποιαδήποτε αµφιβολία, οι απολύσεις έγιναν για να τιµωρηθούν οι ενδιαφερόµενοι για τις συνδικαλιστικές τους θέσεις και για να παραδειγµατισθούν οι υπόλοιποι υπάλληλοι. Περαιτέρω, οι απολύσεις, κατά τη σαφή άποψή µου όπως προκύπτει από τη µαρτυρία, έγιναν για να πληγεί η Συντεχνία τους, η ΕΤΥΚ, σε καταπάτηση κάθε αρχής συνδικαλιστικής ελευθερίας.» 

Σας ευχαριστώ

 Λήψη αρχείου