Menu

Ιστορικό Διεθνών Σχέσεων

Διεθνείς Σχέσεις

Η ‘Ενωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου ιδρύθηκε το 1955 και σ’ αυτή είναι οργανωμένοι όλοι οι υπάλληλοι των Τραπεζών στην Κύπρο, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι όλων των ασφαλιστικών εταιρειών που ανήκουν στις Τράπεζες.

Η σχετικά πρόσφατη ένταξη της Κύπρου στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, με ό, τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ολοκληρώθηκε με την είσοδο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλαξε άρδην το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι τράπεζες και κατ’ επέκταση τις συνθήκες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει η Οργάνωσή μας.

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας επέφερε ως αναπόδραστη αναγκαιότητα την κατά κάποιον τρόπο διεθνοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Κατά συνέπεια προέκυψε η ανάγκη όπως αναβαθμιστούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι διεθνείς σχέσεις της Οργάνωσής μας για να μπορέσει να εκτελέσει με επιτυχία την αποστολή της στο νέο τραπεζικό τοπίο, το οποίο είναι πιο απαιτητικό, μεταβάλλεται συνεχώς και εγκυμονεί κινδύνους και προκλήσεις.

Η Οργάνωσή μας από πολύ νωρίς προέβλεψε τις εξελίξεις αυτές για αυτό στα μέτρα των δυνατοτήτων της προετοιμαζόταν συστηματικά για τις επερχόμενες αλλαγές.

Πλέον τα ήρεμα νερά της κλειστής οικονομίας του μικρόκοσμου της Κύπρου αποτελούν μια μακρινή, ίσως για πολλούς νοσταλγική, ανάμνηση. Τώρα βρισκόμαστε μέσα στην τρικυμιώδη θάλασσα της παγκόσμιας ελεύθερης αγοράς. Ο ανταγωνισμός των τραπεζών έχει οξυνθεί, εταιρείες και άτομα, ξένα, όχι μόνο ως προς την καταγωγή, αλλά και ως προς την κουλτούρα, ελέγχουν το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Κέντρα αποφάσεων που εδρεύουν στο εξωτερικό, επηρεάζουν σε τεράστιο βαθμό το χρηματοπιστωτικό τομέα στη Κύπρο και το κυριότερο οι οποιεσδήποτε οικονομικές κρίσεις που πιθανόν να εμφανιστούν σε μακρινές, γεωγραφικά, χώρες του εξωτερικού, μπορεί να λειτουργήσουν σαν τσουνάμι στην μικρή κυπριακή οικονομία.


Η αναβάθμιση των διεθνών μας σχέσεων, η συνεργασία με συνδικάτα άλλων χωρών, η συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, η διαρκής επαγγελματική κατάρτιση των μελών μας, η συστηματική παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, η επαγγελματική έρευνα, ανάλυση και προγραμματισμός, αποτελούν πλέον εργαλεία απαραίτητα για ενίσχυση των διαπραγματευτικών δυνατοτήτων της Οργάνωσής μας.

Επιπλέον η Οργάνωση μας συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, μια πολιτική που συνεχώς αποδεικνύεται επωφελής και συμβάλλει τα μέγιστα στην προσπάθεια της ΕΤΥΚ να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και να βρίσκει λύσεις στα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι στις τράπεζες.Για να μπορέσει το συνδικαλιστικό κίνημα να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, προχώρησε σε συγχωνεύσεις και σε ενοποίηση δυνάμεων και πόρων με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων οργανισμών, που έχουν τη δυνατότητα να σταθούν με αξιώσεις μπροστά στις παγκόσμιες προκλήσεις των πολυεθνικών απέναντι και του μεγάλου κεφαλαίου. Η ΕΤΥΚ σήμερα είναι οργανικό μέλος της UNI, που δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση 4 διεθνών οργανώσεων, με εκατομμύρια μέλη.